Aarhus Vand

Sammen tilpasser vi Aarhus til klimaforandringerne

Klimaforandringerne fører til, at vi i Danmark oplever flere og flere skybrud. Beregninger viser, at der rent faktisk vil falde op mod 40 procent mere regn i løbet af de næste 50 år. Det gør vi noget ved for fremtiden ved at skille regn- og spildevand ad.

HVAD SKAL DER SKE?

Større mængder vand kræver nye, klimatilpassede løsninger

Mange steder i landet, herunder også i Aarhus, skaber disse klimaforandringer store udfordringer. Det gælder ikke mindst de steder i kloaksystemet, hvor regnvand og spildevand løber i de samme rør frem til renseanlæggene.

De øgede regnmængder betyder, at kapaciteten i rørene mange steder allerede i dag er for lille. Det forårsager oversvømmelser af kældre, veje og grønne områder og betyder, at en problematisk blanding af spildevand og regnvand kan løbe ud i søer, vandløb og Aarhus Bugt uden at blive renset først.

Vi mangler kort sagt plads i vores kloaksystem. Det gør vi noget ved for fremtiden, ved at skille regn- og spildevand ad i to separate rør. Desuden også ved at lave overfladeløsninger, der sikrer plads til de større mængder vand.

Hvorfor gør vi det?

Vi skiller regn- og spildevand ad

Når vi skiller regn- og spildevand ad, minimerer vi risikoen for:

  • Forurening af vandløb, søer og havet.

  • Oversvømmelsesskader som følge af klimaændringer.

  • Spildevand i din kælder og på din grund.

Baggrund og processen

Hvad skal der ske?

Hvem gør hvad?

Sammen om en bæredygtig fremtid

Det er Aarhus Vands opgave at gennemføre det konkrete projekt med at erstatte den gamle fælleskloakledning i vejen ud for dit hus med to separate kloakrør - et til regnvand og et til spildevand. Den gamle stikledning til dit hus erstattes af to stikledninger frem til skel eller med overfladeløsninger, der håndterer vandet.

Dette gør vi i samarbejde med vores private partnere, som foretager selve anlægsarbejdet. Aarhus Vand afholder alle udgifter til dette arbejde, og der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag i forbindelse med arbejdet.

Som grundejer er det din opgave at adskille regn- og spildevand på din ejendom, så regnvandet fremover ikke blandes med spildevandet fra for eksempel dit toilet eller køkken.

Det betyder, at tagvandet skal frakobles den eksisterende ledning og ledes til skel ved vejen. Det kan ske enten gennem en regnvandsledning eller på terræn, afhængig af forsyningens løsning. Du skal som grundejer selv betale for det udførte arbejde på egen grund.

Det er Aarhus Kommune, der med sin spildevandsplan beslutter, hvilke veje og områder, der skal have adskilt regnvand og spildevand.

information om dit område

Her adskiller vi regn- og spildevand

Står du og skal have adskilt regn- og spildevand på din grund inden for nogle år, vil dit område fremgå her. Klik dig ind og få mere information om netop dit område, tidsplaner og særlige forhold.

Malling
Gratis vurdering

Hvad gør du så nu?

Der er flere måder at løse adskillelsen af regn- og spildevand på din grund, og prisen afhænger af de præcise forhold på din grund – terræn, jordforhold, placeringen af dit hus. Arbejdet kræver en autoriseret VVS-virksomhed, og vi anbefaler, at du indhenter løsningstilbud fra flere, så du har et godt beslutningsgrundlag.

Du er også velkommen til at få et gratis vurdering fra Aarhus Vand. Vi har sammen med vores autoriserede entreprenører mange års erfaring med klimaløsninger til private. Sammen finder vi en skræddersyet løsning til din grund.


Vi tilbyder en løsning som:

  • Adskiller regn- og spildevand tilpasset forholdene på din grund
  • Giver dig rådgivning, design af løsning og udførelse af et hold af de bedste fagfolk
  • Sikrer den krævede dokumentation, og at løsningen lever op til myndighedskrav
  • Fem års garanti og visuel inspektion efter 4 1/2 år
Kontaktinfo

Hvem skal du kontakte for at få mere info om projektet?

Aarhus Vand A/S

Projektleder i Åbyhøj, Lasse Hansen
Telefon: 89 47 11 41 / E-mail: Lasse.Hansen@aarhusvand.dk

Projektchef i Åbyhøj, Vibeke Bundesen
Telefon: 89 47 11 24 / E-mail: Vibeke.Wulf@aarhusvand.dk

Projektleder i Malling og Viby, Holger C. Dybdahl
Telefon: 89 47 11 48 / E-mail: hcd@aarhusvand.dk 

Projektleder Viby, Pernille Vinther
Telefon: 89 47 11 62 / E-mail: pev@aarhusvand.dk 

Kunderådgiver Pia Hjortshøj Knudsen
Telefon: 89 47 10 48 / E-mail: phk@aarhusvand.dk
Kontakt Pia, hvis du ønsker at booke en tid til en gratis vurdering.

Entreprenørfirma VAM A/S (Malling)

Formand Jes Knudsen
Telefon: 4124 6620 / E-mail: jkn@vam.dk 

Projektleder Thomas Mogensen
Telefon: 2075 5424 / E-mail: thm@vam.dk

Projektchef Tommy Thuesen
Telefon: 4063 0450 / E-mail: tmt@vam.dk 


Entreprenørfirma Per Aarsleff A/S (Åbyhøj)

Enterpriseleder Klaus Vilhelmsen
Telefon 4044 2318 / e-mail: klv@aarsleff.com

Enterpriseleder Bjarke Kramer
Telefon 40442583 / e-mail: bjkr@aarsleff.com


Entreprenørfirma Arkil A/S (Viby)

Formand Rico Sejr Nielsen
Telefon 2921 3559 / e-mail: rrn@arkildk. 

Projektleder Flemming Holm, Telefon 2924 3555 / e-mail: flh@arkil.dk. 

Projektchef Lars Jacobsen
Telefon 2040 2390 / e-mail: lja@arkil.dk. 

Aarhus Kommune


Søren Hvalsø Nedergaard

Telefon: 4185 5389 / E-mail: sohvan@aarhus.dk

Mathias Skov Pristed
Telefon: 4185 7065 / E-mail: pmajo@aarhus.dk