malling syd

Vi skiller regn- og spildevand ad i Malling Syd

I Malling Syd adskiller vi regnvand og spildevand de steder, hvor de to typer vand i dag løber i samme rør. Dette er et led i vores arbejde med at tilpasse kloaksystemet, så det er rustet til at modstå klimaforandringerne. For vi mangler plads i kloaksystemet.

HVAD SKAL DER SKE?

Store mængder kræver nye, klimatilpassede løsninger

Vi skal have sikret alle dele af Aarhus mod de store regnmængder, der kommer i fremtiden. Det kræver nye, klimatilpassede løsninger – også i Malling. Det er stort og langsigtet projekt at skille regnvand og spildevand ad i Malling. Det kommer til at vare frem til 2022. Vores arbejde vil foregå under jorden, hvor vi udvider kapaciteten i kloaksystemet. Det sker ved, at vi skiller regnvand og spildevand ad de steder, hvor de to typer vand løber i samme rør. På den måde kan vi sammen håndtere klimaforandringerne og de stigende regnmængder.

Hvad skal du gøre?

Din opgave som grundejer

Det er Aarhus Vand, som står for adskillelsen af regnvand og spildevand på alle offentlige arealer. Vi sikrer, at den eksisterende stikvandsledning til din ejendom fortsætter som spildevandsledning.

Regnvandet fra din ejendom skal frakobles den eksisterende fællesledning, så det fremover ikke blandes med spildevand fra toilet, køkken, bad og bryggers mv. Regnvandet skal ledes til det nye regnvandsstik, som Aarhus Vand fører frem til skelgrænsen.

På din grund er opgaven din. Du skal efter påbud fra Aarhus Kommune selv sørge for, at spildevandet fra dit toilet eller køkken i fremtiden ikke blandes med regnvandet. Det betyder, at tagvandet skal frakobles den eksisterende ledning og ledes til skel ved vejen. Det kan enten ske gennem en regnvandsledning eller på terræn.

Du skal som grundejer selv betale for det udførte arbejde på egen grund.

Påbud og dispensation

Information fra Aarhus Kommune

Det er Aarhus Kommune, Vand og Natur, der er myndighed og udsteder påbud om adskillelse af regn- og spildevand på privat grund. Påbudsforløbet afsluttes først efter modtaget og godkendt færdigmelding fra kloakmesteren. Det betyder, at arbejdet på egen grund skal være udført og færdigmeldt senest i september 2021.

Hvis du har kælder med udvendig kældertrappe og lyskasser, kan du søge om dispensation ved Aarhus Kommune til at lade regnvandet være tilsluttet spildevandsledningen. Hvis trappeskakten er under 5 m2 og har en opkant på min. 5 cm hele vejen rundt, gives der som regel dispensation.

Arbejdet på din egen grund skal senest være udført og færdigmeldt senest september 2021.

Vigtige links

Din huskeliste

Det er den autoriserede kloakmester, der skal sende færdigmelding med tilhørende tegning af det udførte arbejde på din grund til Aarhus Kommune, Vand og Natur, via Kommunens hjemmeside: www.aarhus.dk

Det er din pligt at sørge for, at kloakmesteren færdigmelder arbejdet. Grundejer har pligt til at få arbejdet udført af en autoriseret kloakmester. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: www.sik.dk kan man tjekke, at kloakmesteren har en autorisation.

Kloaktegninger af den eksisterende ledningsføring på ejendommen kan findes på: Byggesager i Aarhus Kommune: www.minejendom.net. Din kloakmester kan hjælpe dig. Tegningerne kan være fejlbehæftede, så derfor skal du forholde dig kritisk til tegningerne.

risiko

Opmærksomhed om mulig grundvandsstigning

I forbindelse med etablering af nye kloakledninger i området, kan der være risiko for, at grundvandet i områder med høj grundvandsstand kan stige yderligere, da de gamle og utætte ledninger i en årræk­ke kan have fungeret utilsigtet som dræn. For at imødegå dette, vil det være tilrådeligt at tilse eventuelle omfangs­dræn og pumpeløsninger mv. Især ejendomme med kælder kan få problemer med indtrængende grund­vand gennem gulv og kældervæg.

Det skal bemærkes, at ansvaret for at vedligeholde og iværksætte for­anstaltninger for at imødegå indtrængende grundvand, er den enkelte grundejers.

Vi er selvfølgelig be­hjælpelige, hvis der er spørgsmål til arbejdet.

Gratis vurdering

Hvad gør du så nu?

Der er flere måder at løse adskillelsen af regn- og spildevand på din grund og prisen afhænger af de præcise forhold på din grund – terræn, jordforhold, placeringen af dit hus.

Arbejdet kræver en autoriseret VVS-virksomhed og vi anbefaler, at du indhenter løsningstilbud fra flere, så du har et godt beslutningsgrundlag.

Du er i den sammenhæng også velkommen til at få et gratis tilbud fra Aarhus Vand. Vi har sammen med vores autoriserede entreprenører mange års erfaring med klimaløsninger til private. Vi benytter entreprenørfirmaet VAM A/S, som er autoriserede i henhold til lov nr. 401 af 28. spril 2014. Sammen finder vi en skræddersyet løsning til din grund.

Vi tilbyder en løsning som:

  • Adskiller regn- og spildevand tilpasset forholdene på din grund
  • Giver dig rådgivning, design af løsning og udførelse af et hold af de bedste fagfolk
  • Sikrer den krævede dokumentation, og at løsningen lever op til myndighedskrav
  • Fem års garanti og visuel inspektion efter 4 1/2 år

Når det er tid til at adskille kloakken i dit område får du mulighed for at booke en gratis vurdering gennem informationsmaterialet, du modtager pr. mail eller brev.

Bredgade bækvej

Hvornår skal arbejdet ske?

Område der er omfattet af etape 2021. Arbejdet starter i Bredgade Bækvej i januar 2021.

Du kan hente kloakplanen for din ejendom fra Aarhus Kommunes byggesagsarkiv.

påbud og indskærpelse

Vigtige måneder i 2021

Her ser du nogle vigtige datoer, som du skal være opmærksom på. Det er alle tidspunkter, der kræver noget af dig, som grundejer. Du kan altid kontakte Aarhus Vand, hvis du er i tvivl om noget.

 

Februar 2021

Påbudsvarsel - 3 ugers frist

Et påbud betyder et krav. Du vil 3 uger før påbudet træder i kraft få en skriftlig varsel tilsendt. Her forklarer vi kort hvad påbudet omhandler, samt hvilken dato det træder i kraft.

Marts 2021

Påbud -  6 måneders frist

Påbudet er nu trådt i kraft og du får en skriftlig erklæring om dette. I den beskrives, der hvad du som grundejer skal sørge for. Du har indtil September 2021.

September 2021

Indskærpelse - 1 måneds frist

En indskærpelse er en advarsel. Hvis du ikke er koblet på kloaksystemet som påbudet kræver, får du en indskærpelse med en måned til at få det løst.

Video

Præsentation af projektet

Hør projektleder Holger Corydon fortælle mere om projektet i Malling

FÅ VIGTIG INFORMATION OM PROJEKTET I DIT OMRÅDE

Hold dig opdateret

Vi har hos Aarhus Vand ønsker vi at holde dig som kunde godt informeret om, hvad der sker og hvordan du bør forholde dig til det påbud, du har fået af Aarhus Kommune om at få adskilt din kloak.

Derfor har vi sammensæt en række nyhedsbreve, som du kan få i din e-mail med den information du behøver, når du står over for at skulle have klimatilpasset din kloak. Alt fra byggelov, til kontaktpersoner, forholdsregler, mulighed for uforpligtende tilbud og en løsning skræddersyet til din grund.

Hvordan vil du kontaktes`?
Område
Vælg Område
Samtykke
Se politik længere nede
Se hvad du giver tilladelse til længere nede
Kontaktinfo

Hvem skal du kontakte for at få mere info om projektet?

Aarhus Vand A/S


Projektleder Holger C. Dybdahl
Telefon: 89 47 11 48 / E-mail: hcd@aarhusvand.dk 

Projektleder Pernille Vinther
Telefon: 89 47 11 62 / E-mail: pev@aarhusvand.dk 

Kunderådgiver Pia Hjortshøj Knudsen
Telefon: 89 47 10 49 / E-mail: pia.knudsen@aarhusvand.dk Kontakt Pia, hvis du ønsker at booke en tid til en gratis vurdering

Entreprenørfirma VAM A/S


Formand Jes Knudsen 
Telefon: 4124 6620 / E-mail: jkn@vam.dk 

Projektleder Thomas Mogensen
Telefon: 2075 5424 / E-mail: thm@vam.dk 

Projektchef Tommy Thuesen
Telefon: 4063 0450 / E-mail: tmt@vam.dk 

Aarhus Kommune


Søren Hvalsø Nedergaard

Telefon: 4185 5389 / E-mail: sohvan@aarhus.dk

Mathias Skov Pristed
Telefon: 4185 7065 / E-mail: pmajo@aarhus.dk